नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
साँखु, काठमाडौ‌

  • कार्यालयको परिचय र उद्देश्य --

    काठमाणडौ जिल्लाको जनसंख्या भौगोलिक अवस्थिति र स्थानीय राजनिति दलहरूको माग समेतलार्इ मध्यनजर गरी .नेपाल सरकार माननीय उपप्रधानमन्त्री  तथा  गृह मन्त्री स्तरको मिति 2069।11।21 को निर्णयनुसार यस इलाका प्रशासन कार्यालय,साँखुमा स्थापना भएको हो ।काठमाणडौ जिल्लाको उत्तरपुर्व भेगका तिनवटा नगरपालिकामा रहेको १३ वटा गा.वि.स.का जनताहरूकोलार्इ  सेवा प्रवाह गर्ने उदेश्य अनुरूप स्थापना गरिएको हो ।यस इलाका प्रशासन कायार्लय साँखुमा नेपाल सरकारका रा.प.तिय श्रेणीको उपसचिव कार्यालय प्रमुख रहने  व्यवस्था छ । इलाका प्रशासन कार्यालयले यस भेगमा बसोबास गर्ने जनताहरूलार्इ ,नागरिकता ,नाबालक परिचय पत्र , राहदानीको सिफारिस शान्ति सुरक्षा र ठाडो उजुरी जस्ता सेवाहरू प्रदान गर्दै अएका छन् ।

NO record found


© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय